Chcete si jezírko ozdobit rostlinami?

Jezírko vnáší na zahradu dokonalý pocit léta. Voda na zahradě vytváří uvolněnou atmosféru. Může to však být ještě krásnější. Chtěli byste své jezírko proměnit ve vodní ráj? Pak doporučujeme rostliny do jezírka. Kromě krásy přinášejí tyto rostliny zároveň užitek pro zvířata žijící v jezírku jako například žáby. Ty nacházejí ve stínu vodních rostlin chladné útočiště. Ještě než se pustíte do zkrášlování svého jezírka našimi rostlinami, je dobré vědět, jaké rostliny vůbec existují a jak se pěstují. Vysvětlíme Vám vše, co o těchto zelených plovoucích ozdobách potřebujete vědět.

Různé druhy rostlin do jezírka

Rostliny do jezírka se dělí do několika zón. Tyto zóny závisejí na hloubce rostliny pod vodní hladinou. S každou zónou se pojí určitý druh rostliny. Všechny najdete v našem sortimentu rostlin do jezírka.

Zóna 1: Pobřežní rostliny

Jak již samotný název napovídá, jedná se u pobřežních rostlin v podstatě o zahradní rostliny, které se pěstují na břehu jezírka. Mohou se pěstovat jak v suché, tak také ve vlhké půdě. Obecně nebývají tyto rostliny nikdy zcela pod vodou. Jen po silnějších dešťových přeháňkách mohou rostliny na břehu stát ve vodě, pokud se jezírko přelije. Pobřežní rostliny se tedy pěstují na volném prostranství. Používá se na ně zemina pro zahradní rostliny. U nových jezírek se doporučuje přidávat do vody rybniční substrát a bakterie, které čistí vodu. Vodní prostředí tak zůstává stabilní. Jezírko plné živin a kyslíku dosahuje až ke kořenům rostlin na břehu a zajistí jejich lepší růst i krásný květ. Půdu břehu na závěr zakryjte štěrkem, zabráníte tak odplavování zeminy.

Zóna 2: Bahenní rostliny

Bahenní rostliny se často pěstují na březích v hloubce 0 cm až 15 cm. Mezi bahenními rostlinami najdeme různé druhy: pro suché půdy, do nižší hloubky vody, nebo jak pro suché, tak také pro vlhké půdy. Před pěstováním si pečlivě prostudujte informace na obalu. Najdete zde vždy údaje o doporučené hloubce pěstování. Vlhké kořenové baly bahenních rostlin vložte do speciálního košíku do jezírek. Do jednoho košíku lze vložit několik rostlin tak, aby byl zcela zaplněný. Mezery vyplňte substrátem pro vodní rostliny. Abyste zamezili vyplavování tohoto substrátu, položte na něj vrstvu hrubého písku.

Některé bahenní rostliny rostou velice rychle. Můžete je přistříhávat, aby nebyly příliš vysoké. Je také důležité na podzim ostříhat zaschlé části rostlin. Jednou za rok, v období růstu a květu, poskytněte rostlinám výživu.

Zóna 3: Vodní rostliny

Vodní rostliny jsou ideální pro hlubší části jezírka. Tyto rostliny se mohou pěstovat do hloubky až 40 cm. Kořeny vodních rostlin musejí být vždy pod vodou. Rostliny samotné dokážou přežít i zcela pod vodou. Milují přímé slunce a klidnou vodu. Rovněž vodní rostliny se pěstují v košících. Než košíky vložíte do vody, naplňte je substrátem pro vodní rostliny a vrstvou hrubého písku.

Zóna 4: Lekníny

Lekníny se právem označují jako „králové jezírek“. Pěstují se v hloubce 40 cm až 120 cm. Nejlepší doba pro pěstování leknínů je období od dubna do června. Způsob pěstování je stejný jako u vodních rostlin. Hlízu leknínu vložte do košíku do jezírek naplněného substrátem pro vodní rostliny. Košík může být tentokrát větší než košík pro vodní rostliny. Lekníny rostou lépe, když mají více místa. Pak dejte ještě vrstvu písku nahoru proti odplavování. V přírodním jezírku se mohou lekníny pěstovat také na dně. V létě můžete starší listy odstříhávat. Platí to především tehdy, když listy pokrývají příliš velkou vodní plochu. V jezírku pak není dostatek kyslíku.

Zóna 5: Rostliny produkující kyslík

Rostliny produkující kyslík se pěstují ve stejné hloubce jako lekníny. Z tohoto důvodu se někdy v zóně 4 doporučuje pěstovat rostliny produkující kyslík společně s lekníny. Rozdíl je v tom, že rostliny produkující kyslík rostou vždy pod vodou. Tyto rostliny mají velký význam pro kvalitu vody. Udržují ji čistou, bez řas, a přeměňují živiny ve vodě v kyslík. Rostliny produkující kyslík potřebují pro svůj dobrý růst dostatek živin a CO2 ve vodě. Doporučujeme začít tyto rostliny pěstovat ihned po založení jezírka, zabráníte tak růstu řas. V zimě je to vyloučeno, v tomto období nerostou rostliny ani řasy. Nejlepší dobou pro jejich pěstování je období od dubna do června. Rovněž rostliny produkující kyslík se mohou pěstovat pomocí košíku do jezírek.

Zóna 6: Plovoucí rostliny

Již označení těchto rostlin naznačuje, k čemu jsou určeny. Tyto rostliny do jezírek plavou na vodě, a na rozdíl od jiných druhů se nepěstují pod vodou. Plovoucí rostliny se jen pokládají na vodu. Rostliny zapouštějí kořeny, jimiž získávají živiny z vody. Většina plovoucích rostlin není ukotvená kořeny. Plovoucí rostliny představují stejně jako rostliny produkující kyslík přirozenou ochranu proti řasám. Tyto rostliny odstraňují z vody sůl, což zabraňuje usazování řas. Plovoucí rostliny se dokážou rychle rozmnožovat a zaplnit jezírko. Chcete-li svému jezírku dopřát dostatek světla, doporučujeme několikrát ročně část těchto rostlin odstranit.

Chcete odhalit všechny vodní rostliny a objednat si ty nejkrásnější pro svou zahradu? Pak si prohlédněte náš sortiment.

Odhalte náš sortiment vodních rostlin