GDPR

Zásady na ochranu soukromí a používání souborů cookies

Vítejte v našich zásadách na ochranu soukromí a používání souborů cookies. Popisují způsob, jakým společnost Trend 2012 s.r.o. zpracovává osobní údaje o všech svých zákaznících a návštěvnících webových stránek a on-line obchodu www.horteka.cz.

Účelem zpracování osobních údajů je na jedné straně umožnit zpracovávání Vašich objednávek a plnohodnotné využívání on-line obchodu a na druhé straně Vám také poskytovat další informace o našich výrobcích a službách. Zpracovávané osobní údaje vychází z Vašich nákupů z katalogu a/nebo přes on-line obchod, nebo ze souborů cookies využívaných při provozu webových stránek a on-line obchodu. Níže také vysvětlujeme, jak můžete uplatňovat svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Horteka.cz je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Trend 2012 s.r.o., Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 63990849 (dále „Horteka“).

Zavedli jsme e-mailovou adresu pro dotazy nebo stížnosti týkající se problematiky ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, a to info@horteka.cz . Dále se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle 466 040 047. Horteka se bude snažit co nejdříve reagovat na Vaše dotazy nebo stížnosti. Ve výjimečných případech to může trvat maximálně dva až tři týdny.

Kdy a za jakým účelem Horteka osobní údaje zpracovává?

Horteka zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů na základě některého ze tří následujících důvodů:

 1. plnění smlouvy,
 2. oprávněného zájmu Horteka, a sice
 1. a) zasílání obchodních sdělení veškerými způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků

a služeb včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

 1. b) pro ochranu práv prodávajícího, k obraně před nároky a v případě kontrol ze strany orgánu dozoru.

 nebo

 1. na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováváme zejména Vaše jméno, adresu, PSČ, místo bydliště a obdobné informace nutné k vzájemné komunikaci. Zpracovávány mohou být i informace o Vašich nákupech, vráceném zboží, platbách a osobních zájmech. V některých případech od Vás můžeme vyžadovat další informace za účelem řádného poskytování našich služeb. Pokud nejsou tyto informace k dispozici nebo je odmítnete poskytnout, nemusíme být schopni řádně poskytovat naše služby nebo dodat správné výrobky.

1) Ke zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy dochází zejména k dosažení následujících účelů:

 • prodej výrobků a poskytování našich služeb a provádění finančního vyrovnání za tyto výrobky a služby;
 • plnění našich povinností vyplývajících z poskytnutých záruk;
 • kontakt s Horteka, reakce na dotazy a/nebo stížnosti týkající se výrobků nebo služeb Horteka;
 • řešení a urovnávání jakýchkoliv případně vzniklých sporů;
 • přihlášení k on-line účtu.

2) Na základě oprávněných zájmů Horteka a pro podporu každodenních vztahů se zákazníky zpracováváme osobní údaje zejména k dosažení následujících účelů:

 • informování o našich (nových) výrobcích a/nebo službách, což může probíhat především prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
  • on-line obchod,
  • katalog,
  • zákaznická podpora,
  • kampaně na sociálních sítích.

Poskytování informací vychází z preferencí a sdělených osobních zájmů.

 • pro účely našich interních analýz:
  • zlepšování procesů a uživatelských zkušeností,
  • vývoj výrobků a služeb,
  • průzkum trhu,
  • prevence podvodů,
  • statistické zpracování historických údajů,
  • hodnocení a zlepšování kvality našich služeb.

 

 • Pro účely školení, vedení a hodnocení.

3) Pokud je ke zpracovávání osobních údajů nutný Váš souhlas, Horteka Vás o něj požádá. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

E-mail a souhlas

Horteka nabízí newsletter, který bude odběratele informovat o exkluzivních nabídkách, zahradních tipech a osobních doporučeních. V případě, že jste dosud nebyli zákazníky Horteka, bude Vaše e-mailová adresa na tento seznam odběratelů přidána pouze s Vaším souhlasem. Každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení odběru. Seznam odběratelů zpravodaje není poskytován třetím stranám.

Horteka Vás může požádat o doplnění osobních údajů, a to z toho důvodu, aby bylo možné dostát standardu úrovně servisu. V případě, že odmítnete potřebné údaje doplnit, nemůže Horteka garantovat řádné dodání objednávky.   

Stejně, jako Horteka sama zasílá naše speciální nabídky, může Horteka občas zasílat informace o speciálních nabídkách svých obchodních partnerů. Může jít o události, výstavy, výrobky a/nebo jiné služby. Pokud si nepřejete nabídky našich partnerů dostávat, můžete to odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@horteka.cz  nebo telefonátem na číslo 466 040 047.

 

Příjemci osobních údajů

Horteka dále využívá různé třetí strany (obchodní partnery) k zajištění dodávání výrobků a poskytování služeb svým jménem, kterým za tímto účelem předává nezbytné osobní údaje. Příkladem mohou být přepravci nebo kurýři.

Zpracování osobních údajů v rámci Evropské unie

Horteka zpracovává osobní údaje v místě svého sídla v České republice.

Jak dlouho Horteka údaje uchovává?

Horteka neuchovává osobní údaje déle, než je nezbytně nutné nebo než připouští závazné právní předpisy. Doba, po kterou se uchovávají určité osobní údaje, se může lišit a závisí vždy na jejich povaze a na účelech, pro které se zpracovávají.

Sociální sítě

Horteka je aktivní on-line a ráda se zapojuje do konverzace se svými zákazníky a návštěvníky webových stránek. Horteka je také přítomna na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, Instagram a případně blog. Horteka s nadšením poskytuje svým zákazníkům praktické informace a odpovídá na příslušné dotazy on-line. Přitom se může stát, že Horteka zaznamená (osobní) údaje, např. když oddělení zákaznické podpory řeší dotaz nebo stížnost. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami na ochranu soukromí. Horteka neodpovídá za obsah jiných uživatelů sociálních sítí ani za způsob, jakým zpracovávají osobní údaje.

Cookies

Horteka používá při nabízení svých služeb cookies. Jde o malé textové soubory obsahující údaje, které jsou uloženy buď na pevném disku Vašeho počítače, nebo na jiném zařízení nebo v prohlížeči během relace. Horteka umisťuje soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek nebo pro poskytnutí požadované služby. V případě, že používáme sledovací cookies určené pro marketingové účely, předem žádáme návštěvníka webu, aby udělil s použitím takových cookies svůj souhlas.

Používání cookies můžete zabránit tím, že je nebudete akceptovat a/nebo odstraníte veškeré cookies, které jsou již případně uloženy. Podrobnější informace k tomuto jsou uvedeny v nápovědě Vašeho prohlížeče. Horteka nemůže zaručit správné fungování webových stránek nebo elektronických služeb bez užití cookies. Při omezení užití cookies je možné, že dojde k omezení některých funkcí, nebo že některé části vůbec nebudou zobrazeny.

Přehled toho, kam umisťujeme cookies:

Nezbytné cookies

Nezbytné cookies mají čistě technickou funkci a zajišťují správné fungování webových stránek. Tyto cookies jsou využívány např. při realizaci objednávky nebo při zobrazení zákaznického účtu bez nutnosti opakovaného přihlašování.

 

Kódy

Doba uchování

SecureSessionID-myYKCQEPPAEAAAFRzjhljiVn

Cookiediv – session

Relace

Relace

 

Analytické cookies

 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager je služba poskytovaná Google Inc.  Tuto službu používáme k implementaci skriptů na našem webu, jako jsou například skripty pro Google Analytics. Google Tag Manager poskytuje níže uvedené moduly s informacemi potřebnými k analýze a vylepšování našich webových stránek.  Google Tag Manager neukládá žádné osobní údaje.

 

 

Kódy

Doba uchování

utm_src

utm_med

utm_term

1 měsíc

_dc_gtm_UA-71285226-1

_dc_gtm_UA-71285226-16

Relace

 

 

Google Analytics

Webová analytická služba Google Analytics poskytovaná společností Google Inc. Tyto cookies se používají k měření toho, jak využíváte naše webové stránky (např. oblíbené stránky nebo témata) a to, z jakých webových stánek přicházíte. Tyto anonymní informace používáme k optimalizaci našich webových stránek tak, abyste mohli využít jejich maximální potenciál.

Kódy

Doba uchování

__utma

2 roky

__utmb

Relace

__utmc

6 měsíců

__utmz

20 let

_gat_UA-71285226-16

Relace

_gat_UA-71285226-1

Relace

_ga

4 roky

_gid

1 den

 

AB Tasty 

AB Tasty používáme k ověření funkcionality našeho webu. Průběžně pracujeme na vylepšení našich webových stránek a díky AB Tasty si můžeme efektivitu ověřit. Moduly cookies si uchovávají určité podrobnosti, včetně toho, kterou verzi funkce jste viděli, takže vám nebudou zobrazovány různé verze našich webových stránek.

 

Kódy

Doba uchování

ABTastySession

1 den

ABTasty

1 rok a 1 měsíc

 

 

Detekce geografické polohy

Detekce geografické polohy se používá k uložení volby Vaší země. Pak nebudete muset tento výběr opakovat při své další případné návštěvě.

 

Kódy

Doba uchování

HortekaCountrySelection

1 měsíc

CountryGoButton

1 měsíc

 

Sledovací cookies
Sledovací/reklamní cookies, tzv. „konverzní pixely“, se používají na měření míry úspěšnosti našich kampaní. Zaznamenávají Vaše chování při procházení internetu tak, aby mohly být upřesněny podle Vámi navštívených stránek. Tyto cookies nemohou být zpětně sledovány až k podrobným informacím o zákazníkovi, ale používají se k měření úspěšnosti našich kampaní. Sledujeme, které reklamy jsou zobrazeny, a které produkty jsou nakupovány. Díky tomu můžeme pracovat na našich reklamách a vytvářet je zajímavější. Nejsou ukládány žádné osobní údaje v rámci těchto cookies.

 

 

Bing Ads

Kódy

Doba uchování

_uetsid

30 minut

MR

6 měsíců

MUID

1 rok

MUIDB

2 roky

 

Double Click Floodlight

Kódy

Doba uchování

id, test_cookie, _drt_, p, IDE, DSID

2 roky

 

 

 

 

Facebook connect

Cookies sítě Facebook se používají pro informaci, jaké výrobky si prohlížíte. Takto se relevantní výrobky (reklamy) zobrazují při Vaší návštěvě Facebooku.

 

 

Kódy

Doba uchování

Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs

 12 měsíců


Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud jsou údaje nesprávné, můžete je nechat opravit. Dále máte právo na přenositelnost svých osobních údajů – to znamená, že můžete osobní údaje zpracovávané Horteka na základě souhlasu nebo smlouvy nechat předat třetí straně. Máte též právo na omezení zpracování osobních údajů – po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Horteka zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Horteka nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby.

Přejete si odstranění Vašich osobních údajů z databáze Horteka? To lze provést od okamžiku, kdy již nemáte vůči Horteka žádné (finanční) závazky ani neexistuje jiný titul pro zpracování Vašich osobních údajů.

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z titulu oprávněných zájmů Horteka. Vaše osobní údaje nebudou po vznesení námitky dále zpracovávány, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V takovém případě se obraťte na Horteka telefonicky na čísle 222 535 222 nebo e-mailem na adrese info@horteka.cz .

Změny těchto zásad

Horteka si vyhrazuje právo měnit tyto zásady na ochranu soukromí. Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahuje nějaké změny. Pokud Horteka učiní významnou změnu ve způsobu zpracovávání osobních údajů, oznámí to na svých webových stránkách a v elektronickém zpravodaji.

Neváhejte se na nás obrátit

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně těchto zásad na ochranu soukromí, nebo stížnost na zpracování osobních údajů Horteka, neváhejte se na nás obrátit pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Dále můžete podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

Horteka: Trend 2012 s.r.o.

Zenklova 32/28

Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 63990849

 

Email: info@horteka.cz

Tel.: 222 535 222